O festivale

Vznik Jazz FOR SAle festivalu úzko súvisí s dianím v legendárnom Klube M na Moldavskej ulici v Košiciach, ktorý od zahájenia svojej činnosti v roku 1986 nepretržite uvádzal jazz v minimálne mesačnej periodicite. Táto priebežná koncertná činnosť napokon prirodzene vyústila do festivalu, ktorého prvý ročník sa uskutočnil v roku 1990, odkedy sa kontinuálne a bez prerušenia usporadúva až doteraz. Jeho súčasné zameranie sa opäť spája s Klubom M, avšak tentoraz s jeho zánikom v roku 2000, kedy bola predaná budova, v ktorej sa klub nachádzal.

Združenie FORSA, ktoré klub prevádzkovalo, uviedlo do života projekt Višegrádske dni a Jazz FOR SAle festival sa stal ich súčasťou. V dôsledku toho festival získal svoju dramaturgickú špecifikáciu – uvádzať interpretov a formácie krajín Višegrádskeho zoskupenia – Čiech, Poľska, Maďarska a Slovenska. Toto zameranie evokuje obmedzenie pri uvádzaní svetovo renomovaných interpretov v rámci festivalu, avšak pôsobenie špičkových interpretov scén krajín V4 na celom svete spôsobuje, že dochádza k spolupráci s poprednými predstaviteľmi svetovej scény, čoho prirodzeným dôsledkom je i ich prezentácia na festivale. Takéto zameranie približuje úroveň a trendy vývoja jazzu v Strednej Európe a konfrontuje jeho vplyv na vývoj jazzu vo svete a spätne odráža smerovanie svetového a zámorského jazzu na európsku scénu.

Zámerom festivalu je prinášať čo najvyššiu kvalitu v rámci prezentácie jednotlivých účastníkov, a tak každý z koncertov Jazz FOR SAle festivalu je zároveň výnimočnou príležitosťou pre adeptov jazzovej hudby, ktorých vývoj ovplyvňuje možnosť priameho kontaktu s kvalitnými interpretmi a je podnetom a impulzom pre rozvoj jazzovej scény v regióne.

©2009 - 2012 Občianske združenie FORSA, všetky práva vyhradené | Powered by Intas, s.r.o. | Created by CODE2B, s.r.o.